söndag 21 april 2019

Svenska ridkonstens fader och mekaniska pållen på Strömsholm

I påskhelgen gick jag och mannenvännen på konstvisning på Strömsholms slott.

Den här killen fascinerade mig:


En liten enkel skylt stod vid hans hovar: Claes Adam Ehrengranath Ridläran 1836.

Blev ju tvungen att googla loss när jag kom hem förstås.


Alla leder på pållen gick eller går att böja.

Vågade ju inte prova såklart. Pålle fick skutta vidare i sin pose.

Clas Adam Ehrengranat (hans namn stavas så enligt svenskt biografiskt lexikon, så jag kör på det) föddes 1781 i Stockholm. Han var först beridarelev i Uppsala och gick sedan fullständig kurs i Strömsholm.

Karriären slutade som chef för Flyinge och hovstallmästare.


Ehrengranat skrev flera böcker. En av dem blev en riktig klassiker: ridskolan eller ridläran 1836.

”All ridning skall begynnas med hästens hufvud”


Ehrengranat gjorde insatser för att organisera och förbättra svensk avel och var en framstående ridkonstpedagog.


Den mekaniska hästen som står kvar på Strömsholm slott lät han tillverka för att använda i sin undervisning.Det lilla jag läst om och av Ehrengranat värmer hjärtat.

"Nybörjaren straffar hästen 
med sinne och eftertryck, förmenande att hästen 
tredskas eller sätter sig mot hans vilja. Så gjorde 
äfven jag och betänkte länge icke att hästen ej 
kunde ana något om min vilja. Den förfarne näpser 
honom tålsamt bara för bristande uppmärksamhet på 
känningen och dess hörsammande. Skillnaden är högst 
väsendtlig och vigtig, derföre att ryttarens sinne 
i sednare fallet vida mindre sättes på prof". "alla dressurknep eller arkaner, genom hvilka 
bestämdt vägrande hästar (de som kasta sig ned på 
marken med ryttaren, göra störtsprång och krypa ur 
sadeln, bita sig sjelfve, gå durk, äro istadige och 
gå i vädret o. s. v.) föregifvas kunna för-bättras, 
äro af ringa eller intet värde. Bestämd vägran är 
bestämd följd af oduglig dressur. - Inled hästen 
metodiskt till lydnad och justesse medelst sträng 
ordning, så afledes derigenom allt hvad han tillämnar 
och vill, och sålunda grundlägger behörig inledning 
och afledning en planmässig dressur. Framkasta målet 
till morgondagen, då stridens utgång hotar att blifva 
äfventyrlig, så undvikas straff-lectioner. Deri ligger 
något mästerligt. Slå hästen strax kan enhvar."Men, som chef för Flyinge började rykten florera om misskötsel av hästarna och misstag i valet av hingstar. Han fick lämna sin tjänst där.

Ur  Projekt Runeberg om Ehrengranat: 

"Ehrengranat flyttade till Stockholm och dog 
der d. 2-1 Februari 1842, sörjd af hela svenska 
kavalleriet. Misskänd och förorättad medan han lefde, 
dröjde man icke att efter hans död gifva honörn 
upprättelse och rättvisa, genom att teckna dessa 
rader på hans graf: 

"Redbar och Fosterländsk, Den förste på sin tid i 
sitt yrke". "

Nog hade det varit spännande och roligt att få veta mer om detta på Strömsholms slott!

Ett rum på övervåningen i slottet är återskapad som det såg ut när arméns rid- och körskola huserade där. Men inte en rad om att svenska ridkonstens fader utbildade sig där. Mysko.

Nu vet ni. ;-)

Vet ni mer, berätta gärna i en kommentar. Han lär ju också ha varit en citatmaskin, så fler härliga citat vore också roligt. Hit me!

2 kommentarer:

  1. Spännande! Jag har varit på visning där flera gånger, alltid lika kul!

    SvaraRadera
  2. Ja, fantastisk byggnad. Och spännande öden som bott där också, och verkat.

    SvaraRadera